Bordewijkjaar 2015


In 2015 organiseerde het Bordewijk Genootschap samen met veel partners allerlei activiteiten die betrekking hebben op de schrijver F. Bordewijk, zijn werk, thema’s uit zijn werk (muziek, onderwijs, architectuur, schilderkunst, film, etc.), de vormgeving van zijn boeken, zijn relatie  met steden als Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Schiedam en de muziek gecomponeerd door zijn echtgenote Johanna Bordewijk-Roepman.

Activiteiten voor jong en oud. Voor iedereen die graag literatuur leest, die Nederlandse films waardeert, die van Nederlandse muziek en van cultuurhistorie houdt. Met als hoogtepunt het grootse Bordewijk Festival in Theater aan 't Spui


Wat & Waarom?

Karakter en BintIn 2015 was het 50 jaar geleden dat de beroemde Nederlandse en bovenal Haagse schrijver Ferdinand Bordewijk is overleden. F. Bordewijk (1884-1965), auteur en advocaat, is bekend van zijn romans Blokken, Bint en Karakter uit de jaren dertig van de vorige eeuw. Nog steeds, tachtig jaar na verschijnen, wordt naar Bint verwezen als het gaat om (het gebrek aan) orde, tucht en autoriteit van de leraar in de klas, en staat Karakter voor de mogelijkheid om met zelfdiscipline en doorzettings-vermogen je doel te bereiken, ondanks de tegenwerking van zelfs je eigen vader.

Dat Bordewijk getrouwd was met een bijzondere vrouw en hoeveel dwarsverbanden er zijn tussen beider werk, is nauwelijks bekend. Johanna Bordewijk-Roepman (1892-1971) leerde zichzelf componeren en schreef volstrekt oorspronkelijke en persoonlijke muziek. Er is alle reden om deze auteur, die naast het bekende werk veel heeft geschreven dat op herontdekking wacht, zoals latere romans, prachtige, griezelige en humoristische verhalen, toneelstukken, een filmscenario van Bint en het libretto van een opera (Rotonde) waar zijn vrouw de muziek voor schreef, opnieuw onder de aandacht te brengen.

Het 50e sterfjaar van Bordewijk is een goede aanleiding om deze auteur in al zijn veelzijdigheid uitgebreid te tonen, en daarbij de muziek van Johanna Bordewijk-Roepman  te laten horen. Begin 2016 zal ook de dubbelbiografie van het echtpaar Bordewijk verschijnen geschreven door Elly Kamp. 

Hoe?

Met het Bordewijkjaar 2015 wilde ons genootschap het bijzondere literaire werk van Bordewijk in al zijn kleuren middels een gevarieerd programma aanbieden en openstellen voor een groot en breed publiek. Hetzelfde gold overigens voor het relatief onbekende muzikale werk van zijn vrouw Johanna Bordewijk-Roepman.
Het is nadrukkelijk niet de bedoeling geweest om het oeuvre van F. Bordewijk en Johanna Roepman uitsluitend te presenteren voor een incrowd publiek van liefhebbers. De Stichting beoogde juist hun werk op zo’n manier te presenteren dat het toegankelijk, interessant en leuk wordt voor het hele gezin! Dit is ook terug te zien in de toenmalige programmering en de beschrijvingen.

Het programma van het Bordewijkjaar bevatte een heleboel activiteiten. In samenwerking met een aantal gerenommeerde literatuurpodia in Den Haag (Branouil), Amsterdam (Perdu), Rotterdam, Utrecht (Salon Saffier) en Deventer organiseerden we literaire salons rond Bordewijk met een gevarieerd literair en muziekprogramma. Deze activiteiten werden door de betrokken podia zelf georganiseerd en gefinancierd. Wel vond er steeds inhoudelijke afstemming plaats met het Genootschap en indien mogelijk bood de Stichting ook een aanvullende programmering aan. Tevens werd dus het Bordewijk Festival georganiseerd in het weekend van 12 en 13 september 2015 in het Theater aan het Spui in Den Haag.Theater aan 't Spui Dit speelde zich af in alle zalen en foyers van dit theater.