Borstbeeld Ferdinand Bordewijk

in de Passage | Den Haag


Het Bordewijk genootschap wil als eerbetoon aan de schrijver een borstbeeld plaatsen in Den Haag, de stad waar hij van hield en waar hij veel over heeft geschreven. Zijn lievelingsplek in die stad was De Passage.

Wat zou mooier zijn dan juist in De Passage een plek te vinden voor een borstbeeld. Een beeld dat op een aangebrachte sokkel op het centrale plein een plek kan krijgen.

"In de gebogen Passage weet men van geen verte en geen einde en het zijn de kleine, bekoorlijke en gevarieerde winkels die het oog onafgeleid trekken van de winkelende vrouwen die het oog, evenzo onafgeleid, trekken van de man voor wie zelfs het meewinkelen aldus wordt tot een verfijnd genot"

Bordewijk in 'Haagse Mijmeringen'

 

Voorbeeld van het borstbeeld dat in de Passage in Den Haag zal worden geplaatst

 

Op bijgaande fotomontage en situatieschets is aangegeven hoe wij ons voorstellen het beeld te laten plaatsen. Het genootschap heeft de kunstenares Lillian Mensing uit Hank bereid gevonden een dergelijk borstbeeld te maken aan de hand van het vele fotomateriaal dat beschikbaar is.

Het genootschap is samen met de eigenaar van De Passage, ASR Vastgoed, in gesprek met de instanties die hun goedkeuring moeten geven aan de plaatsing. We streven er naar het beeld te laten onthullen in het Bordewijkweekend 12 / 13 september 2015.

Voor de realisatie van het beeld zijn wij op zoek naar sponsoren. Als u wilt bijdragen, dan heel graag! Het genootschap zal voor belangstellenden ook een klein formaat van het Borstbeeld laten vervaardigen. Bent u geïnteresseerd om een beeldje van Ferdinand Bordewijk te kopen, dan kunt u contact opnemen met onze secretaris.

 

Bijdragen aan dit initiatief

 


Crowdfunding video | Borstbeeld Bordewijk

 

Onthulling Borstbeeld Bordewijk