Nieuwsbrief Bordewijk Genootschap |

Categorie: Nieuwsbrieven Bordewijk Genootschap

Auteur: Niels Klinkenberg

Datum: 11 - 04 - 2016

< Z >

Download hier de nieuwsbrief van 11 april 2016. Onderwerpen:

Start van het nieuwe genootschapsjaar

Verschijnen van 'Eet meer Mensenvlees'.

Bibliofiele uitgave aankondiging: voordracht van L.H.Wiener.

Aankondiging jaardag Bordewijk Genootschap 2016 in Schiedam.

Aankondiging verschijnen dubbelbiografie van het echtpaar Bordewijk door Elly Kamp.