Bordewijk en de Tweede Wereldoorlog |

Categorie: Publicaties

Auteur: Niels Klinkenberg

Datum: 09 - 06 - 2022

Z >

In deze 15e uitgave van het Bordewijk Genootschap heeft onze secretaris n.a.v. de 75e herdenking van het bombardement op de Bezuidenhout, waar de familie Bordewijk slachtoffer van was de teksten verzameld die in het werk van de schrijver te vinden zijn over zijn ervaringen in en na de tweede Wereldoorlog. Ondertitel: 75 jaar na het vergisbombardement op de Bezuidenhout. U kunt het boekje bestellen door een mail te sturen aan secretaris@bordewijkgenootschap.nl .