De gedeelde passie van Bordewijk en Vasalis: Seghers, de sfinx. |

Categorie: Publicaties

Auteur: Niels Klinkenberg

Datum: 18 - 04 - 2019

< Z >

In april 2019 gaf ons genootschap het boekje uit: De gedeelde passie van Bordewijk en Vasalis: Seghers, de sfinx. De inleiding en het nawoord zijn van Ina Schermer - Vermeer en het boekje bevat een keur aan afbeeldingen van het werk van de schilder Seghers. Het boekje is de 9e uitgave van ons genootschap en werd toegezonden aan onze leden. U kunt via de penningmeester (penningmeester@bordewijkgenootschap.nl) een exemplaar bestellen.