L.H.Wiener: Oog in oog met Bordewijk |

Categorie: Publicaties

Auteur: Niels Klinkenberg

Datum: 01 - 07 - 2016

< Z >

In samenwerking met Hof van Jan werd de lezing die L.H.Wiener op ons 2015 Bordewijk Festival in Den Haag heeft uitgesproken bibliofiel uitgegeven. U kunt dit bijzondere genummerde en gesigneerde boekje bij het Genootschap bestellen via e-mail: webwinkel@bordewijkgenootschap.nl. Kosten: 30 euro.

Jan Paul Hinrichs schreef in De Parelduiker over dit boekje:

Wiener over Bordewijk

In de Haarlemse Hof van Jan verschijnen onder de imprints Hof van Jan en de Korenmaat met regelmaat eenvoudig uitgevoerde boekjes in bibliofiele oplage. De locale matadors Geerten Meijsing, L.H. Wiener en P.F. Thomése spelen hierbij een hoofdrol. Van Wiener verschijnt nu Oog in oog met Bordewijk: een van de meer substantiële uitgaven van de Korenmaat. Het is de tekst van een lezing die Wiener op 13 september 2015 in Den Haag uitsprak ter gelegenheid van het festival dat het Bordewijk Genootschap (www.bordewijkgenootschap.nl)  vijftig jaar na de dood van Bordewijk organiseerde. Wiener zal een van de weinige aanwezigen zijn geweest die Bordewijk kenden: op zijn zeventiende bezocht hij de teruggetrokken levende, achtenzeventigjarige Haagse schrijver in zijn advocatenkantoor in Schiedam. Het was een gespannen bezoek bij een stroeve man: ‘Er valt een lange en ongemakkelijke stilte, die hij uiteindelijk opvult met de vraag of ikzelf ook al schrijf, waarop ik ontkennend antwoord, mezelf van een leugen bedienend.’ Wiener ziet de romans Bint en Rood paleis als ‘de essentiële Bordewijk’, wiens ‘latere werk niet in de schaduw kan staan van waartoe hij eerder in staat was, zoals dat overigens ook voor W.F. Hermans gold.’ Het resultaat is een enthousiasmerende tekst die lezers de weg terug naar Bordewijk kan wijzen. De verfilming van Karakter (1997) heeft voor menigeen één boek misschien iets te bekend gemaakt ten koste van de rest.

 L.H. Wiener, Oog in oog met Bordewijk. Haarlem: de Korenmaat, 2016. 31 p. 150 ex. € 30 (Korte Margarethastraat 16-18, 2011 PK Haarlem info@hofvanjan.nl)

 Jan Paul Hinrichs

In de rubriek ‘Schoon & haaks’, De Parelduiker 21 (2016), nr. 4, p. 66.